อิฐบล็อกคุณภาพราคาโรงงาน

Email: contact@wkblock.com Tel: 036-340431, 036-340433 + เว็บไซต์บริษัท

WHY CHOOSE CONCRET BLOCK ?

คอนกรีตบล็อก ( Concrete Masonry units , Concrete block ) คือ วัสดุก่อผนัง ที่เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดอย่างหนึ่งในการก่อสร้าง เนื่องจาก มีคุณสมบัติ ที่ มั่นคงแข็งแรง กันเสียง ทนไฟ ราคาถูกกว่าวัสดุอื่นๆ ผลิตภายใต้กระบวนการที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ดังเช่น

The Difference? วงกลมบล็อก – ดีไซน์ แตกต่าง?

1 . แหล่ง วัสดุหิน และ ทราย ของวงกลม มีคุณภาพดีที่สุด แห่งหนึ่ง ทำให้ คอนกรีตบล็อก เมื่อผสมแล้ว มีสีสัน สม่ำเสมอ สร้างลวดลาย ได้อย่างสวยงาม วัสดุหิน ที่ใช้ มีความพิเศษ และหลากลาย ตรงตามความต้องการ ของคุณ โดยคำนึง ถึงความแข็งแรง ดูแลรักษาน้อย

2. คุณภาพ สี ที่ผสม มีความคงทน สวยงาม มีอายุการใช้งาน ยืนยาว ตลอดจน อายุของผลิตภัณฑ์

3. ผิว มีลักษณะเด่น วงกลมบล็อก ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูง เพื่อ สร้าง หน้าผิว คอนกรีตบล็อกตามลักษณะต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ

4.ความเขียวชาญ วงกลมบล็อก และทีมงาน มีประสบการณ์ อย่างยาวนาน ใน อุตสาหกรรม การผลิต คอนกรีตบล็อก มากว่า 45 ปี

โทรหาเรา:
081-634-5288